Tekan "Like" Untuk Mengikuti Kemas Kini Blog "Aku, Dunia & Islam" Melalui Laman Facebook.

Khamis, 13 September 2012

EMPAT PERKARA YANG DICIPTAKAN OLEH ALLAH DENGAN TANGAN-NYA.حدثنا ابن المثني، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، قال: أخبرني عبيد المكتب، قال: سمعت مجاهدا يحدّث عن ابن عمر، قال: خلق الله أربعة بيده: العرش، وعَدْن، والقلم، وآدم، ثم قال لكلّ شيء كن فكان.

Ibnu al-Mutsanni mengkhabarkan kepadaku, dia berkata; Muhammad bin Ja’far berkata kepadaku, dia berkata; Syu’bah berkata kepadaku, dia berkata; Ubaid al-Mukattib berkata kepadaku, dia berkata; aku mendengar Mujahid berkata daripada Ibnu Umar, dia berkata; Allah menciptakan empat perkara dengan tangan-Nya, al-Arsy, Syurga ‘Adn, al-Qalam, dan Adam, kemudian Dia berfirman kepada segala sesuatu; Jadi, maka jadilah! (Tafsir ath-Thabari, 12/239)
SEMAKAN:
Ibnu al-Mutsanni adalah Muhammad bin al-Mutsanni, beliau adalah tsiqat menurut Ibnu Hajar al-‘Asqalani dan adz-Dzahabi. Menurut Ibnu Hibban dalam ats-Tsiqat beliau tidak meriwayatkan sesuatu kecuali dengan kitabnya. (ats-Tsiqat, 9/111)
Muhammad bin al-Mutsanni bersambung sanadnya dengan Muhammad bin Ja’far. (Rijal al-Muslim, 2/209)
Muhammad bin Ja’far nama penuhnya adalah Muhammad bin Ja’far Ghundur al-Bashri. Menurut Abi Hatim, beliau adalah seorang yang shaduq, dia seorang yang sangat faham hadis Syu’bah. (al-Jarh wa at-Ta’dil, 7/211)
Syu’bah bin al-Hajjaj adalah seorang yang tsiqat, bahkan mempunyai kedudukan yang tinggi dalam ilmu hadis. Bahkan, ada yang menggelarnya Amir al-Mu’minin Fii al-Hadis. Perawi kepada al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasaie dan Ibnu Majah.
Ubaid al-Mukattib adalah Ubaid bin Mahran al-Mukattib (131-140H.). Beliau adalah seorang yang tsiqat, dan sedikit hadisnya. (Thabaqat al-Kubra, 6/340)
Yahya bin Ma’in dan Abi Hatim menyatakan Ubaid al-Mukattib adalah seorang yang tsiqat. (al-Jarh wa at-Ta’dil, 6/2)
Menurut Ibnu Hibban dalam ats-Tsiqat, sanad antara beliau dan Mujahid adalah bersambung. (ats-Tsiqat, 7/156)
Mujahid dalam sanad di atas dimasukkan oleh Ibnu Hibban dalam kitabnya ats-Tsiqat. Salah seorang daripada perawi kitab Shahih al-Bukhari. (Rijal Shahih al-Bukhari, 2/371)
Sanad antara Mujahid dan Abdullah bin Umar adalah bersambung. (Tadzkirat al-Huffadz Wa Dzailuhu, 1/71; al-Maghani al-Akhyar, 5/16)
Hadis ini mawquf kepada Abdullah bin Umar, dan darjatnya adalah shahih. Wallahu a’lam.
Hadis ini juga diriwayatkan oleh ad-Darimi, dengan sanad:
حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا عبيد بن مهران وهو المكتب ثنا مجاهد قال قال عبد الله بن عمر خلق الله أربعة أشياء بيده العرش والقلم وعدن وآدم ثم قال لسائر الخلق كن فكان

Musa bin Ismail berkata kepadaku; Abd al-Wahid bin Ziyad berkata kepadaku; Ubaid bin Mahran, iaitu al-Mukattib berkata kepadaku; Mujahid berkata; Abdullah bin Umar berkata; Allah menciptakan empat perkara dengan tangannya, iaitu al-Arsy, al-Qalam, Syurga ‘Adn, dan Adam, kemudian dia berfirman kepada sekalian makhluk; Jadi, maka jadilah!
Musa bin Ismail adalah seorang yang tsiqat. Ibnu Hibban menyenaraikan namanya dalam kitab beliau ats-Tsiqat. (ats-Tsiqat, 9/160, no. 15770)
Beliau dan Abd al-Wahid bin Ziyad adalah perawi kitab Shahih al-Bukhari. (Rijal Shahih al-Bukhari, 2/699; 2/482)
Perawi seterusnya adalah seperti yang disebutkan di atas. Hadis ini juga diriwayatkan dalam al-Mustadrak karya al-Hakim, yang melalui jalur lain yang turut bertemu pada Ubaid bin Mahran. Ianya dishahihkan oleh adz-Dzahabi.
MANFAAT HADIS INI:
Kelompok ahli takwil, biasa mentakwilkan “tangan” Allah dengan “kuasa”. Dan takwilan itu adalah terbatal melalui hadis di atas.
Ini kerana, apabila ditakwil “tangan” kepada “kuasa”, maka ucapan Abdullah bin Umar di atas ini akan menjadi, seolah-olah Allah hanya menciptakan 4 perkara tersebut dengan kekuasaan-Nya, dan yang lainnya tidak diciptakan dengan kekuasaan Allah. Sungguhnya itu adalah pernyataan yang BATIL!
Maka jelas kepada kita, Allah itu mempunyai tanganya, namun tangan Allah Maha Sempurna, tanpa kekurangan, dan tidak menyerupai makhluk sedikit pun. Wallahu a’lam.Tiada ulasan:

Catat Ulasan