Tekan "Like" Untuk Mengikuti Kemas Kini Blog "Aku, Dunia & Islam" Melalui Laman Facebook.

Selasa, 11 September 2012

RIWAYAT DHAIF JIDDAN: KAUM ANSHAR MEMBACA AL-QUR’AN DI PERKUBURAN.روى أبو بكر بن الخلال في (القراءة عند القبور) قال :أخبرني أبو يحيى الناقد ،  قال : حدثنا سفيان بن وكيع ، قال : حدثنا حفص ، عن مجالد ، عن الشعبي ،  قال :
« كانت الأنصار إذا مات لهم الميت اختلفوا إلى قبره يقرءون عنده القرآن
»Diriwayatkan oleh Abu Bakar al-Khallal dalam kitab al-Qira’at Inda al-Qubur, dia berkata; Abu Yahya an-Naqid mengkhabarkan kepadaku; Sufyan bin Waqi’ berkata kepadaku; Hafs berkata kepadaku; daripada Mujalid, daripada asy-Sya'bi, dia berkata, "Adalah orang-orang Anshar apabila mati seseorang daripada mereka, berulang-aliklah mereka ke kubur si mati tadi untuk membaca al-Quran baginya.”
Sanad riwayat ini tidak shahih. Pada sanadnya terdapat dua perawi yang dhaif dan dikritik para ulama.
1. Mujalid bin Said.
Adz-Dzahabi menukilkan pendapat para ahli al-Jarh wa at-Ta’dil berkenaan beliau. Menurut Yahya bin Ma’in dan selainnya, dia tidak dijadikan hujah. Manakala an-Nasaie pula berkata, “Laisa bi al-qawiy.” Mujalid bin Said didhaifkan oleh ad-Daraquthni. (Mizan al-I’tidal, 3/438)
Berkata Ibnu Hibban, “Dia adalah seorang yang buruk hafalannya, dia membolak-balikkan sanad-sanad, dan memarfu’kan yang riwayat-riwayat mursal. Tidak harus berhujah dengannya.” (al-Majruuhiin, 3/10)
2. Sufyan bin Waqi’.
Abu Zur’ah mengakui bahawa Sufyan bin Waqi’ tertuduh sebagai seorang pendusta. (al-Jarh wa at-Ta’dil, 4/231)
Ibnu al-Jauzi menyenaraikan nama beliau dalam kitab adh-Dhu’afa wa al-Matrukin miliknya yang menghimpunkan perawi-perawi yang dhaif. Sufyan bin Waqi’ turut tersenarai dalam kitab adh-Dhu’afa wa al-Matrukin karya an-Nasaie.
Berkata adz-Dzahabi, “Dhaif.” (al-Mughni Fii adh-Dhu’afa, 1/269)
Riwayat ini selalu dijadikan hujah untuk menyatakan membaca al-Qur’an di kuburan, namun begitu ternyata riwayat ini adalah dhaif, malah ianya berdarjat dhaif jiddan (amat lemah) kerana terdapat perawi yang dituduh sebagai pendusta. Wallahu a’lam.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan