Tekan "Like" Untuk Mengikuti Kemas Kini Blog "Aku, Dunia & Islam" Melalui Laman Facebook.

Selasa, 26 Mac 2013

BUKAN HADIS AL-BUKHARI & MUSLIM: HADIS DENGKI MEMAKAN KEBAJIKAN.


Oleh: Suhili bin Nain.


Daripada Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam bersabda:

إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ أَوْ قَالَ الْعُشْبَ

“Jauhilah oleh kamu perbuatan hasad (dengki) sesungguhnya hasad itu memakan (menghapuskan) kebajikan, sepertimana api memakan (membakar) kayu api atau rumput.”
ULASAN:
Hadis ini diriwayatkan oleh Abdu’ bin Humaid (no.1430), Abu Dawud (no.4903), dan al-Baihaqi (no.6608)
Berkata Muhammad bin Darwish bin Muhammad al-Hut dalam kitabnya, Asna al-Mathalib Fii Ahadits Mukhtalifat al-Maratib, juz. 1, hal. 97:
“Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan padanya Ibrahim bin (Abi) Asid. Beliau disebut oleh al-Bukhari dalam kitab tarikhnya (al-Bukhari), dan beliau (al-Bukhari) menyebutkan hadis ini, dia (al-Bukhari) berkata ianya tidak shahih.” – riwayat ini juga daripada datuk Ibrahim, dan ianya tidak dikenali.
Lihat juga Tarikh al-Kabir karya al-Bukhari, juz. 1, hal. 272, no. 876.
Berkata Dr. Maher Yasin al-Fahl dalam tahqiqnya ke atas Riyadhus Shalihin karya an-Nawawi hadis ini adalah dhaif, disebabkan terdapat seorang perawinya yang majhul.
Hadis ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah (no.4200) dan Abu Ya’la dalam Musnad Abu Ya’la (no.3656) dengan sanad yang lain daripada Anas bin Malik radhiallahu ‘anhu. Walau bagaimanapun, sanad ini juga tidak shahih.
Syaikh Hussein Salim Assad dalam tahqiq ke atas Musnad Abu Ya’la berkata sanadnya dhaif jiddan. Pendhaifan Syaikh Hussein Salim Assad ini bertepatan dengan perkataan ad-Daraquthni dalam al-Illal ad-Daraquthni (juz. 12, hal. 111, no. 2492) dimana ad-Daraquthni berkata idhtirab (goncang) yakni hadis mudhtarib dan padanya terdapat Isa bin Abi Isa seorang yang dhaif.
Ibnu Hajar al-Asqalani mengumpulkan kritikan para ulama al-Jarh wa at-Ta’dil ke atasnya dalam Tahdzib at-Tahdzib (juz. 8, hal. 201, no. 418). Antara kritikan itu dimana al-Bukhari berkata, Isa bin Abi Isa al-Hannath didhaifkan oleh Yahya al-Qaththan. An-Nasaie pula berkata beliau tidak tsiqat dan tidak ditulis hadisnya yakni tidak dijadikan hujah. Kesimpulan daripada itu, beliau adalah matruk menurut Ibnu Hajar al-Asqalani.
Kesimpulannya hadis ini adalah tidak shahih, bahkan antara sanadnya itu dhaif jiddan. Malangnya, ramai orang menyampaikan hadis ini, tapi mereka tidak menyebutkan ianya adalah dhaif, akhirnya orang ramai menyangka ia shahih.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan